CARBALLO CALERO, R. (1975): Historia da literatura galega contemporánea, Vigo, Galaxia, 663-684.

FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN, C. (1996): “Grupo Nós: Ramón Otero Pedrayo” en VV.AA. Historia da literatura galega, Vigo, Asociación Socio-Pedagóxica Galega., 706-736.

OTERO PEDRAYO, R. (1995): Contos do camiño e da rúa, Vigo, Galaxia, 7-101. Edición e estudio literario de Xosé Manuel Salgado. Estudio lingüístico de Xulio Sousa Fernández.

OTERO PEDRAYO, R. (1998): O Fidalgo e outros relatos, Vigo, Galaxia, 7-34. Edición, introducción e notas de Antón Palacio Sánchez.

VILAVEDRA, D. (1999): Historia da literatura galega, Vigo, Galaxia, 188-194.

VV.AA. (1995): Diccionario da literatura galega I. Autores, Vigo, Galaxia, 418-423.

VV.AA. (1999): Caderno de Termos Literarios, Vigo, Xerais.

VV.AA. (1987): A sombra inmensa de Otero Pedrayo, Vigo, A Nosa Terra, extra nº8.

Mensagem mais recente Mensagem antiga Página inicial